Velferdsteknologi kan brukes som begrep for teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet og livskvalitet gjennom varsling ved fall, risikofylt vandring, brann, sengevæting, vannlekkasje mv. Velferdsteknologi kan også gi støtte og økt hverdagsmestring gjennom daglig støtte; hukommelse, planlegging, struktur, hverdagsaktivitet og kan tilrettelegge for økt sosial kontakt.

Arbeidsgruppen ønsker å invitere interne og eksterne parter til å komme med innspill i forhold til hva Eigersund kommune bør prioritere innenfor velferdsteknologi  i denne perioden.

Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planen i desember 2017

Innspill

Frist for å komme med innspill er 19. april 2017 og sendes til velferdsteknologi@eigersund.kommune.no. Dersom en har spørsmål kan en kontakte helse- og omsorgsavdelingen ved Sigrund Berge Midbrød på tlf. 51 46 80 74 eller mobil 488 69 417