Søknaden har vært stilt i bero en periode, og det har i mellomtiden kommet forslag om nytt utslipspunkt. Eigersund kommune har innsendt revidert søknad i tråd med det nye forslaget. Søknaden legges derfor ut til offentlig ettersyn på ny.

Utslippssøknaden er lagt ut til offentlig ettersyn ved seksjon byggesak, Strandgaten 2, Egersund og Hovedbiblioteket, Egersund i tidsrommet 14.01.05 til 14.02.05.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Eigersund kommune, pb 580, 4379 Egersund, innen 14.02.05.

Seksjon byggesak