Planen vil omfatte områder innen rammene for eksisterende reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Stapnes. Formålet med planarbeidet er å legge til bestemmelse for utnyttelsesgrad og antall bygninger på den enkelte tomt.

Kommentar/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til Eigersund kommune, plankontoret, pb 580, 4379 Egersund innen 26. mai 2004.