Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap

Her finner du artikler med informasjon om kommunal beredskap. Kommunens brannvesen (nødetat) og legevakt har egne nettsider.

Regn på vindu

Beredskapshendelser i Eigersund kommune

Her finner du artikler som er publisert ved beredskapshendelser i Eigersund kommune. Alle artikler etter desember 2023 blir automatisk lagt her i tillegg til på startsiden.

Forurensing

Varsling om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning og/eller forurenser plikter å varsle om dette. Akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsles til nødnummer 110.

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap

Som egenberedskap bør du ha nok mat i boligen til å mette alle i husstanden i minst tre døgn. I tillegg anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person.

Egenberedskap Famile som har handlet inn de de trenger i 72 t

Advice on self-preparedness for emergencies

Think about what crises and accidents could affect you at home and prepare for them to the best of your ability. If there is no power or you are cut off by the weather, you should be equipped to fend for yourself for at least 72 hours.

Viktig melding

Når varsler Eigersund kommune om ekstremvær?

Her finner du informasjon om når Eigersund kommune videreformidler beredskapsvarsler om flom, sterk nedbør, jordskred og sterk vind. Dette skjer normalt når varslene har status orange, og i noen spesielle tilfeller også ved gult varsel. 

Jodtabletter

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom (Bomberom)

Med tilfluktsrom, også populært kalt bomeberom, forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved eller som følge av krigshandlinger. Rommene skal gi vern mot kjente våpenvirkninger. Der de brukes til andre ting under normale forhold, skal de på kort varsel kunne klargjøres som tilfluktsrom.

Brann

Beredskapsplaner

For å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en god måte, har Eigersund kommune utarbeidet en rekke beredskapsplaner. Planene er retningsgivende i krisesituasjoner. Det skal utarbeides og/eller er utarbeidet beredskapsplaner innen flere områder.