Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Oversikt reguleringsplaner


Jernbaneveien, Berentsens og Statoil

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtatt reguleringsendring for Indre Vågen med tilhørende kart og bestemmelser i møte den 20.12.2010, sak nr. 094/10.
Indre vågen

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna

Miljøutvalget har i møte 19.09.2010 vedtatt med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 at forslag til reguleringsendring for Indre Vågen - Eieåna – justert byggelinje, ny avkjørsel, justert utfyllingsgrense m.m med kart og bestemmelser skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 129/10.
Egersund sentrum med byteltet fra Hafsøyne

Egersund sentrum

Eigersund kommunestyre har i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtatt reguleringsplan for Egersund sentrum. I møte den 8 juni 2009 ble saken under vedtatt med plankart og bestemmelser av kommunestyret.

Endringer for Fiskarvik, Eigerøy

Endringer i del av reguleringsplan for Fiskarvik, Eigerøy. I samsvar med Plan- og bygningsloven kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt arbeid med reguleringsendringer innenfor et sjøområde på ca.13 daa i tilknytning til gnr.8, bnr.491

Hestnes - Lyngtangen

Eigersund kommunegir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 12-8 og § 12-14, melding om oppstart av mindre endring av reguleringsplan for plan 8-12, reguleringsplan for Hestnes - Lyngtangen, del avgnr 13 bnr 834, Eigersund kommune

Regulering del av gnr. 1 bnr. 5 og 10 - Renseanlegg, Ytstebrød

Det kunngjøres herved at Eigersund kommunestyre i medhold av plan og bygningslovens § 27-2 nr 1, i møte den 09.03.2009, sak 016/09, vedtok reguleringsplan for el av gnr. 1 bnr. 5 og 10 - Renseanlegg, Ytstebrød med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan for masseuttak gnr. 16 bnr. 6 - Puntervoll

Det kunngjøres herved at Eigersund kommunestyre i medhold av plan og bygningslovens. § 27-2 nr 1, i møte den 09.03.2009, sak 015/09, vedtok reguleringsplan for masseuttak gnr. 16 bnr. 6 - Puntervoll med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan for planfritt kryss Eigestad E39 / Westlink

Det kunngjøres herved at Eigersund kommunestyre i medhold av plan og bygningslovens. § 27-2 nr 1, i møte den 18.11.2008, sak 180/08, vedtok reguleringsplan for planfritt kryss Eigestad E39/Westlink med tilhørende reguleringsbestemmelser.