Beskrivelse av prosjektet

Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger i kjede, anslagsvis 5 til 7 boliger. Det planlegges ikke boligbebyggelse ut over grensene gitt i kommuneplanens arealdel.

Synspunkter?

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger? Norgeshus AS ber om at du sender disse skriftlig innen 26.01.2020 til Norgeshus AS, Postboks 161, 7223 Melhus, eller på e-post til vidar@norgeshus.no, gjerne med kopi til post@eigersund.kommune.no.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Vidar Julian Grovassbakk i Norgeshus AS, tlf. 815 73 500.

Relaterte dokumenter

Leidland - Varsel oppstart reguleringsarbeid.pdf