Beskrivelse av endringene

Hensikten med endringen er bl.a. å legge til rette for parkering på egen tomt, samt regulere en ekstra bolig i stedet for felles garasjeanlegg. Atkomstvegen reguleres slik den er bygget. Fullstendig oversikt over de endringene det søkes om finnes i dokumenter som det er lenke til nedenfor.

Synspunkter?

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger? Vi ber om at du sender disse skriftlig innen 10.01.2020 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på e-post til flekkefjord@arkkso.no, gjerne med kopi til post@eigersund.kommune.no.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Kristiansen & Selmer-Olsen AS, tlf. 38 32 76 00.

Dokumenter