Kunngjøring av vedtak om reguleringsendring, Hovland industriområde – Gartnerveien.

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt endring av detaljreguleringsplan med bestemmelser for Hovland industriområde, Gartnerveien, i møte den 03.02.2020, sak 006/20.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes seinest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no.

Kontakt 

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart med bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 04.03.2020.

Relaterte dokumenter