Planteknisk utvalg fattet i møte den 07.02.12 vedtak om at planen legges ut på høring i fire uker. Etter høringsperioden vil saken legges fram for planteknisk utvalg på ny før den fremmes for Kommunestyret.

Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør iverksettes for å redusere risikoen for en områdebrann til et akseptabelt nivå. Denne planen vil være et støttedokument for detaljprosjektering og installering / montering av ulike brannsikringstiltak.

Eventuelle merknader og kommentarer kan sendes Eigersund kommune, postboks 580. 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter