I tillegg til å få bedre plass omkring skolebygget er dette også nødvendig for å få etablert terskel/demning i tilstøtende vassdrag på en hensiktsmessig plass. Utvidelsen av planområdet berører eiendommene 7/256 og 7/341 og er disponert som LNFR områder i kommuneplanen.

Varsel om utvidet planområde skjer i samsvar med §§12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven. Vi vil be den enkelte grunneier om å videreformidle dette varselet til eventuelle andre berørte, herunder leietakere o.l. Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Eigersund kommune ved plankontoret på telefon 51468000 eller 95884976.

Eventuelle kommentarer og merknader til utvidelse av planområdet sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, på epost til post@eigersund.kommune.no  innen 24. august 2016.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker