Varsel om oppstart - endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua, Hellvik gnr. 60 bnr 332 mfl.

Eigersund kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven nr. 71 § 12-8 og § 12-14, melding om oppstart av endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr 332 mfl.. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt under og omfatter en rekke eiendommer.  Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Kart over barnehagen på HellvikFormålet med reguleringsendringen er å slå sammen 2 eksisterende reguleringsplaner som delvis er utbygd med boliger og barehage allerede. Hensikten med reguleringsendringen er å sikre at barnehagen får mulighet for å utvide sitt areal samt justere andre arealformål som veier o.l. samt vurdere boligstrukturen.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller epost post@eigersund.kommune.no  innen 25. november 2020. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 25. november 2020. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.