Hensikten med planforslaget er følgende:

Det legges opp til videre drift av etablert motorsportanlegg med mulighet for bl.a. å bygge klubbhus og kiosk i planområdet.

 

Relaterte dokumenter

Høringsperiode

Høringsperioden er fra 13.07.2017-28.08.2017.

 

Merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 28.08.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med Magne Eikanger på tlf 51 46 83 24 eller Dag Kjetil Tonheim på tlf. 51 46 83 21.