Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for transformatorstasjon på Slettebø

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 15.02.21, sak 021/21, å legge reguleringsplansaken ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget

Forslaget legger opp til at det kan bygges et beredskapslager med kontor vest for transformatorstasjonen.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.03.21 – 23.04.21. Nedenfor finner du lenke til de samme dokumentene.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 23.04.21.

Relaterte dokumenter