Endring av detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken – boliger Sandbakkveien 4

Hensikten med planforslaget

Som følge av merknadene som kom inn da denne planen var ute på høring og offentlig ettersyn i juni / august 2019, har tiltakshaver og planlegger omarbeidet forslaget vesentlig. Istedenfor boligblokka som var med på det første planforslaget, er det nå foreslått fem boenheter fordelt på tre bygninger.

I samråd med leder av Planteknisk utvalg er det bestemt at de endrede plandokumentene legges ut på offentlig ettersyn og høring, uten ny politisk behandling.

Her finner du dokumentene

Saksframlegg fra 28.05.19, plankart revidert den 14.02.20, reguleringsbestemmelser revidert den 14.02.20 og planbeskrivelse revidert den 03.03.20 er lagt ut på Veiledningstorget, Lerviksgården, og på Hovedbiblioteket i Egersund, fra den 11.03.20 til den 30.04.20. Du finner link til de samme dokumentene nedenfor.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 30.04.20. Dersom en har spørsmål eler lignende kan man ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter