En oversikt over hvilke tiltak dette gjelder for, fremgår av forslag til plan og disse er utarbeidet av NVE. Det vil bli stilt krav om gjennomføring av den relevante gruppen av sikringstiltak før et gitt område innenfor den gjeldende flomsonen kan utvikles og bebygges. Disse kravene følger i øvrig bestemmelsene gitt i TEK10 / pbl.

Høringsperiode for alle planene er: 08.01.2016 - 05.02.2016.

Forslaget til plan og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund, i Rådhuset 4 etg. samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter kan lastes ned nederst i artikkelen.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen fredag 05. februar 2016.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.