Planen består av to deler - en del som omfatter rusmiddelpolitisk handlingsplan og en del som omfatter alkoholpolitiske retningslinjer. De alkoholpolitiske retningslinjene er vedtatt av kommunestyret den 18.06.12.

Planen er lagt ut på rådhuset 4. etg., biblioteket på Amfi og plankontoret i 2. etg. Lerviksgården. Høringsutkastet er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under planer/høringer.

Dersom en har spørsmål og lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00. Uttalelser/kommentarer til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen fredag 16.11.2012.

Relaterte dokumenter