Høringsutkastet til trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2013 – 2022 er lag ut til offentlig ettersyn og sendt til høring i perioden 27. oktober til 1. november 2013. Planen inneholder to handlingsplaner, en for ikke-fysiske tiltak, og en for fysiske tiltak.

Revisjonen av planen er viktig for å komme det skiftende trafikkbildet i møte og for å være mest mulig handlingsrettet i samsvar med de registreringer som gjøres fortløpende av trafikksituasjonen.

Planen er lagt ut på biblioteket på Amfi og plankontoret i 2. etg. Lerviksgården. Høringsutkastet er også lagt ut her på kommunens hjemmesider under planer / høringer.

Dersom en har spørsmål og lignede kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00. Uttalelse / kommentarer til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen fredag 01.11.2013

Relaterte dokumenter

Send inn uttalelse