Mobbing er handlinger fra voksne eller medelever som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.

Relaterte dokumenter

Handlingsplan mobbing skole