Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2021 - 2031 - Offentlig høring

Denne planen er den femte i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Eigersund, og har som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid. De største utfordringene har vært forankring i alle kommunens ledd, samt finansiering av tiltak. Under utarbeidelsen har samordning med overordnede planer, spesielt Rogaland fylkeskommunes trafikksikkerhetsplan blitt betydelig vektlagt.

Godt trafikksikkerhetsarbeid skal bidra til at det skjer færre skader i trafikken, og at vi får et godt omdømme og til økt trivsel i vår kommune. For å lykkes er vi avhengig av en bred og samlet innsats der alle tjenesteområder involveres i arbeidet.

Høringsfrist

Vi imøteser alle innspill og høringsfristen settes til 25. september 2020.

Dersom det er noen spørsmål i tilknytning til planen kan man sende dette til Veiledningstorget@eigersund.kommune.no eller ta kontakt med saksbehandler Ove Efteland på veg- og utemiljø på  ove.efteland@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter