Planområdet er lokalisert på Myklebust, på Eigerøya i Eigersund kommune, og varslingsområdet utgjør et areal på ca. 125,4 daa. Tiltaksområdet er satt av til massedeponi og utgjør et område på ca. 45,4 daa.

Relaterte dokumenter