Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Feyer brygge gnr. 46 bnr. 1062 mfl.

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Feyer brygge gnr. 46 bnr. 1062 mfl.

Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen.

Området er her avsatt til sentrumsformål. Det er aktuelt å samtidig varsle inngåelse av utbyggingsavtale som avklares i løpet av reguleringsprosessen.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger eller pco@bda.no innen 10. august 2021.

Relaterte dokumenter