Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for store deler av Hafsøy.

Plankontoret varsler med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 om at det vil bli startet arbeid med reguleringsendring av store deler av Hafsøy.

Formål

Formålet med planarbeidet er å oppdatere om lag 15 av de gamle reguleringsplanene som dekker store deler av Hafsøy. Dersom den reguleringsplanen for Humlestadgaten som nå er under behandling blir vedtatt før den herværende planen blir fremmet til 1. gangs behandling i Planteknisk utvalg, vil ikke planområdet i Humlestadgaten mv. inngå i den nye reguleringsplanen.

Merknader

Eventuelle merknader og kommentarer kan sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 31.12.2020.

Relaterte dokumenter