Vegutbedringen ved Moivika har vært planlagt i lang tid, og prosjektet er allerede regulert i gjeldende reguleringsplan (plan 1047) fra 2007. Det må likevel utarbeides en ny reguleringsplan, da gjeldende plan er for gammel til å bygge etter.

Relaterte lenker