Varsel om oppstart – reguleringsendring for Gnr. 22 Bnr. 89, Stapnesveien 23, 4370 Egersund.

 

S. Undal AS vil på vegne av tiltakshaver Børge Skaara, varsle om at det startes opp med forslag til endret reguleringsplan for ovennevnte eiendom. Planområdet avgrenses til Gnr. 22 Bnr. 89 som vises med stiplet linje på kartet.

Formålet med reguleringsendringen er å endre status på eiendommen fra landbruksområde / jordbruk til byggeområde / fritidsbolig / garasje. Eventuelle kommentarer / merknader til det igangsatte planarbeider kan sendes skriftlig til S. Undal AS, Sletteidveien 257, 4373 Egersund eller til steinar@s-undal.no innen 21.01.2015

Relaterte dokumenter