Hovedintensjonen med revidering av temaplan for hovedsykkelveinettet var derfor å legge inn et lokalt sykkelveinett i samme plan. Hovedsykkelveinettet følger samme strekninger, med noen justeringer i inndeling av ruter. Informasjon i dokumentet er oppdatert og det er lagt inn en prioriteringsliste for drift og utbygging.

Eventuelle merknader sendes til post@eigersund.kommune.no innen 1. oktober 2020.

Relaterte dokumenter