Eigersund kommune ved plankontoret arbeider med en detaljreguleringsplan for store deler av Hafsøy som det ble sendt ut varsel om oppstart av 17.11.2020 med plangrense vist under. En ser nå at det er deler av Hafsøy som også burde vært tatt med i reguleringsplanen, og varsler derfor berørte parter om utvidelse av plangrensen. Reguleringsplanen er i stor grad en opprydning av eldre planer i Hafsøy med formål å regulere dagens situasjon og oppdatere kart og bestemmelser.

Innspill eller kommentarer til utvidelsen av plangrensen sendes til Eigersund kommune, pb 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 30. november 2022. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret ved Annika Hagen på telefon 454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter