Grunnundersøkelsene vil bli gjort av Multiconsult like over påske og vil bli gjennomført med en beltegående borerigg.

BorringMulticonsult har lang erfaring med slike grunnundersøkelser og de skal bore 14 lokaliteter. Vedlagt ligger ortofoto med boreplan punkter merket med blått. I hver lokalitet vil det bores to stk. huller med diam. ca. 7 cm. Et punkt blir boret til berg og det andre vil bli boret for å ta opp prøver. Dybde på prøvetakingspunktet kan være fra 1 meter til ned mot berg. I enkelte huller vil det installeres et rør som blir stående ca. 1 meter over bakken for å måle grunnvannstanden over en periode etter at de er installert. Det er ikke planlagt andre inngrep i området og ikke noe er av permanent karakter.

Kontakt

For nærmere spørsmål og avtale kan en kontakte Multiconsult ved geotekniker Atle Christophersen på tlf. 926 25 496 eller epost atle.christophersen@multiconsult.no.

Situasjonskart over Eie