Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Illustrasjon Eigerøy bro

Detaljregulering for ny Eigerøy bro

Målet med planarbeidet er å gi bedre famkommelighet til Eigerøy samt bedre trafikksikkerheten for aller brukergrupper. Eksisterende bru over Nysundet mellom Eigerøy og fastlandet ble bygget i 1951 og har en bredde og en bæreevne som begrenser trafikken i dag, og den fremstår som en flaskehals for tunge kjøretøy som skal til og fra øya.

Illustrasjon utvidelse av Amfi Eikunda

Reguleringsendring for utvidelse av Alti Eikunda

Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Alti Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum.