Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Møtekalender

Utvalg

Tidligere utvalg

Politiske reglement

En oversikt over vedtekter, retningslinjer og reglement for våre politisk folkevalgte finner du her.

Relaterte filer


Planteknisk utvalg

Saksdokumenter til Planteknisk utvalgs møte 26.06.2018

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 26.06.2018 - møtestart kl.10.30 (NB!) - er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her.

sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av vedtak og interpellasjon til kommunestyrets møte 18.6.2018

Ettersendelse av vedtak og interpellasjon til kommunestyrets møte 18.06.18 Du finner sakene her.

sakspapirer-formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapets møte 14.6.2018

Det er to nye saker på sakslisten til formannskapet. Se mer her.

sakspapirer-kommunestyret

Tirsdag 12. juni 2018, kl 1900 på Grand Hotell.

Informasjonsmøte for medlemmer i formannskap og kommunestyre

For f-sak 56/18  og K-sak 66/18 - Etterkontroll av tilskuddsberegning private barnehager 2013, 2014 og 2015 vil det bli gjennomført et lukket informasjonsmøte.

Sakspapirer Eigersund næring og havn

Ekstraordinært møte i styret for Eigersund Næring og Havn KF

Det ble gjennomført et ekstraordinært styremøte med skriflig saksbehandling pr. e-post. 

Planteknisk utvalg

Tilleggsinnkalling til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2018

Tilleggssakene 112/18 - Arbeidsgiverstrategi og delegeringsreglement, og sak 113/18 - Ny brannstasjon -  vurdering leie eller bygge brannstasjon - statusrapport -  finner du her.

sakspapirer-kommunestyret

Saksdokumenter til Kommunestyrets møte 18.06.2018

Saksdokumentene til Kommunestyrets møte mandag 18.06.2018 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her.
Møtet holdes i på Grand Hotell med møtestart kl.09.00 (Merk tidspunkt)

sakspapirer-formannskapet

Saksdokumenter til Formannskapets møte 14.06.2018


Saksdokumentene til Formannskapets torsdag 14.06.2018 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her.  
Møtet holdes i på Grand Hotell med møtestart kl.09.00 (Merk sted, dag og tid.)

Administrasjonsutvalget

Saksdokumenter til Administrasjonsutvalgets møte 4.06.2018

Saksdokumentene til Administrasjonsutvalgets møte mandag 4.06.2018 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her.