Havnestyret

print.png email .png

Egersund havn

I motsetning til de fleste utvalgene i Eigersund kommune, var det havnefogden og ikke politisk sekretariat som hadde sekretariatsfunksjonen for havnestyret.

Nå er det Eigersund næring og havn KF som har ansvaret som tidligere lå hos havnestyret.

hus.png Medlemmer

Ordfører er leder av havnestyret

 • AP Unn Therese Omdal
 • AP Odd Stangeland
 • AP Thusanee Lingeswaran
 • FRP Tommy Bjellås
 • H Leif Erik Egaas
 • H Arne Stapnes
 • H Svanhild F. Wetteland
 • KRF Jon Aarsland
 • KRF Solveig Ege Tengesdal
 • SP Ruth Evy Berglyd
 • V Tor Inge Rake
   

Medlemmer og varamedlemmer.pdf