Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Hustak

Reviderte retningslinjer for bevaringsområdene i sentrum

Retningslinjer for bevaringsverdig bebyggelse i Egersund sentrum - Deler av Egersund sentrum (2-1) er nå revidert og ligger ute til offentlig ettersyn og til høring. På grunn av forsinket postgang er høringsfristen utvidet fra 19. august 2022 til 9. September 2022.

Modell over Feyer

Detaljregulering for sentrumsområde Gruset

Høring og offentlig ettersyn på planen hvor hensikt er å legge til rette for næring og bolig som er i tråd med kommuneplanens sentrumsformål. Planforslaget er en endring av gjeldende plan fra 2013 som regulerte området til hotell.