Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap

print.png email .png

Forsiden Beredskap Forebyggende Feievesenet Skjema

KAJ røykdykker.JPG

Beredskapsavdelingens primæroppgaver er å verne liv (mennesker og dyr), helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Beredskapsavdelingen skal bidra til at Eigersund og Bjerkreim er trygge kommuner å leve i. Med kasernert døgnvakt er du ved brann og andre akutte hendelser sikret at hjelpen er på vei så raskt som mulig etter at mannskapet på stasjonen er varslet, hele døgnet.

Fagfelt

Beredskapsavdelingens fagområder:

Brann og redning:

 • Redde/slukke
 • Mennesker i nød
 • Dyr i nød
 • Røykdykking
 • Begrense
 • Søk og overflateredning i sjø, innsjø og elv
 • Livreddende førstehjelp
 • Vannlekkasjer og lensing
 • Hurtig tilgang til fritidsboliger i sjøkanten
 • Tauredning

Redningsoppdrag trafikk

 • Livreddende førstehjelp
 • Frigjøring av fastklemte personer
 • Sikring av skadested
 • Farlig gods (vei og jernbane)

IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

 • Beredskaps- og aksjonsplikt overfor akutt forurensing på land og til sjøs

Listen er ikke utfyllende for beredskapsavdelingens oppgaver. Slik brannvesenet er organisert i dagens moderne samfunn fører til at det stilles store krav til redningsmetoder utover tradisjonell brannslokking. Dette innebærer at alle mannskaper, deltid og fulltid, trener jevnlig på samtlige fagfelt nevnt ovenfor (og noen til) – slik at du som innbygger skal være sikker på at kompetansen hos vaktlagene er god nok når du trenger det som mest.

Når mannskapene ikke er ute på oppdrag er følgende gjøremål prioritert i hverdagen:

 • Fysisk trening og testing
 • Vedlikehold av utstyr, maskiner og utrykningskjøretøy
 • Forebyggende aktiviteter
 • Øvelser / opplæring internt og eksternt
 • Befaringer
 • Kurs og kompetanseheving internt og eksternt.

Vaktordningen

Eigersund

Beredskapsavdelingen i Eigersund består av fire vaktlag med døgnkasernert bemanning og hjemmevakt.Ved alarmering rykker 2 av mannskapene ut fra stasjonen med bil og utstyr samtidig som 2 deltidsmannskap på beredskapsvakt kler seg opp og rykker ut hjemmefra med egen vaktbil direkte til hendelsen. Ved større hendelser blir alle mannskaper utalarmert og kjører til stasjonen i privatbil for videre utrykning.

Alle brannmannskaper, fulltid og deltid, er i beredskap og bærer personsøker/radio året rundt. For rask utalarmering stilles det krav til bostedsadresse i nærhet til brannstasjonen.

Bjerkreim

Beredskapsavdelingen i Bjerkreim består av deltidspersonell med personsøker/radio som bemanner beredskapsutstyret på Vikeså. Ved utalarmering av Bjerkreim kjører det alltid ut et fullt vaktlag fra Eigersund samtidig.
 

hus.png

110 er nummeret du ringer ved BRANN, ULYKKE eller AKUTT FORURENSING. 

Sentralbord:
 
51 46 80 00
Forebyggende avdeling: 
51 46 83 47/42
Beredskapsavdeling: 
51 46 83 40
Feiing og boligtilsyn:
995 69 100
959 19 120
Kontakt utenom arbeidstid:
51 46 83 40

Branntips/Bekymringsmelding: 
Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter (ulovlige boforhold, stor brannfare og fare for live og helse). Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på tlf. 110.

Branntips sendes på e-post

Meldingen bør inneholde:
- Hva
- Hvor
- Kontaktperson