Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forebyggende

print.png email  .png

Forsiden Beredskap Forebyggende Feievesenet Skjema

Det brannforebyggende arbeidet skal bidra til å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon i Egersund og Bjerkreim kommune etter gjeldende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

brann-og-redning-forebyggende-brannslukningsapparat.jpg

Våre oppgaver

  • Forebyggende avdeling gjennomfører tilsyn av bygg og områder med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter).
  • Saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver.
  • Veiledning og informasjon
  • Observasjon/deltakelse ved øvelser på skoler, i barnehager, institusjoner osv.
  • Gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, brannverntiltak og opptreden ved utbrutt brann og andre akutte ulykker.
  • Av årlige prosjekter gjennomføres blant annet Åpen Brannstasjon, Aksjon Boligbrann og barnehagebesøk.
  • Praktiske slokkeøvelser med øvelseshenger for bedrifter, skoler, barnehager, lag og foreninger.

Forebyggende avdeling tilbyr øvelser og foredrag etter avtale. Kontakt oss gjerne for prisoverslag og tilgjengelighet.

Forebyggende avdeling har kontorlokaler i 3. etasje på Rådhuset. Vi kan også nås via e-post.

hus.png

110 er nummeret du ringer ved BRANN, ULYKKE eller AKUTT FORURENSING. 

Sentralbord:
 
51 46 80 00
Forebyggende avdeling: 
51 46 83 47/42
Beredskapsavdeling: 
51 46 83 40
Feiing og boligtilsyn:
995 69 100
959 19 120
Kontakt utenom arbeidstid:
51 46 83 40

Branntips/Bekymringsmelding: 
Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter (ulovlige boforhold, stor brannfare og fare for live og helse). Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på tlf. 110.

Branntips sendes på e-post

Meldingen bør inneholde:
- Hva
- Hvor
- Kontaktperson