Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - varsel om oppstart

Se også høringer og kunngjøringer.

Mer fra Planer - varsel om oppstart

Hustak på vinteren

Boligsosial handlingsplan

Eigersund kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med ny boligsosial handlingsplan for perioden 2014-2017. Boligsosialt arbeid i kommunene er et sentralt satsingsområde både innen den overordnede nasjonale boligpolitikken og i Husbankens virksomhet mot kommunene.
Hustak på vinteren

Boligsosial handlingsplan

Eigersund kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med ny boligsosial handlingsplan for perioden 2014-2017. Boligsosialt arbeid i kommunene er et sentralt satsingsområde både innen den overordnede nasjonale boligpolitikken og i Husbankens virksomhet mot kommunene.
Idrettsparken på Husabø

Rullering av anleggsplanen

I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet ønsker en innspill fra lag og foreninger, samt private som har planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende handlingsplanperioden.
Bilde fra Eigerøy skole i Eigersund

Temaplan for skole 2009 – 2013

Temaplan for skole 2009 – 2013. Planen skal nå rulleres. Skolene får planen til uttalelse før planen skal ut på høring. Skolene bes komme med forslag til endringer, både momenter som bør oppjusteres og evt. tiltak som gjennomført.
Ægrefjell på Eie med NSB jernbanestasjonen

Oppstart av Ægrefjell

På vegne av Hellvik Hus AS og Eigersund kommune, har Kristiansen & Selmer-Olsen
tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for Ægrefjell. Planområdet er avsatt som fremtidig boligområde.
Havet i Nordre sund

Rehabiliteringsplan

Eigersund kommune starter nå opp arbeidet med å revidere gjeldende rehabiliteringsplan. Den nye planen vil gjelde for perioden 2012 – 2015 og forventes å sluttbehandles av Eigersund kommunestyre innen årets utgang.