Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - kunngjøringer

Se også varsel om oppstart og høringer.

Reguleringsplan Refsvatnet

Eigersund kommunestyre har i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtatt reguleringsplan for ny hoveddrikkevannskilde Refsvatnet.

Oppstart av revidering i bevaringsplanen samt reguleringsplan

Oppstart av revidering av sone 2 i bevaringsplanen samt reguleringsplan for torget m.m. I henhold til plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 1 kunngjøres herved varsel om oppstart av revidering av reguleringsplan for deler av Egersund sentrum (Sone 2 minus Havsø) og reguleringsplan for torget m.m. Kart over planområdet er lagt ut ved plankontoret.

Reguleringsplan / endring for Lundeveien

Eigersund kommunestyre har i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtatt: Reguleringsplan/endring for Lundeveien, vedtatt av kommunestyret 12.11.07, sak 109/07.

Reguleringsplaner

Eigersund miljøutvalg har i møter den 24.02.04 og 01.12.05 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplaner blir lagt ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2:

Registrering av grunn

Med hjemmel i § 4.1 i Delingsloven vil oppmålingsmyndigheten i Eigersund kommune tildele den gamle kirkegården ved Gamle Prestegårdsvei registerbetegnelse (gårds- og bruksnummer).

Savner du innkallinger?

Politiske møteinnkallinger er nå en del av politisk portal som i sin helhet oppdateres av politisk sekretariat ved Leif Broch.

Utslippstillatelse for kloakk - Nordre Eigerøy

Eigersund kommune, miljøavdelingen, har søkt om utslippstillatelse med utslipp på nordre Eigerøy. Søknaden har tidligere vært ute til offentlig ettersyn i perioden 23.11.01 til 31.12.01.

Tilbudsinnhenting - pcordning

Eigersund kommune ønsker å tilby en hjemmepc-ordning til sine ansatte, og ønsker i den forbindelse å innhente tilbud fra aktuelle leverandører.

Flomkatastrofen i sørøst-Asia

I forbindelse med flomkatastrofen i sørøst-Asia vil ordføreren invitere alle innbyggere med tilhørighet til berørte nasjoner til en enkel sammenkomst.

Formannskapet - 23.11

Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 24.11.2004. Tidspunkt: 10:00 (Merk tid).

Byutvikling og bybevaring av Egersund sentrum

Byutvikling og bybevaring er tema som opptar både innbyggere og politikere i Egersund. Hvordan kan vi best mulig ta vare på tradisjonelle byggeskikker og bomiljøer, og samtidig legge til rette for en videre utvikling av sentrumsområdene? Hva vil vi med Egersund sentrum?